Om Prag

Prags historia tror sig sträckas från ungefär 500 år fkr, då de första människorna kom och bosatte sig i området, som nu heter Prag. Prins Borivoj Premyslovci var den första härskaren, som är omskriven i historieböcker, av Bohemia och det var han som förde kristendomen till hela Tjeckien under 860-talet.
Det var också Prins Borivoj som valde att flytta hela centrum till där det nuvarande slottet är beläget.

Prins Borivoj fick en son, Wenceslas, som har visat sig vara en av de mest omtyckta kungarna i Tjeckien, han bestämde sig att utöka riket och vände sig till Saxarna, som till slut blev hans död. Bakom mordet låg en av hans familjemedlemmar, hans bror.
Idag kan du besöka kapellet där Wenceslas ligger begravd, i St Vitus Katedralen. Han är idag fortfarande ett skyddshelgon för Prag.

900-talet och 1000-talet var viktiga år för Prag. Staden växte. Men inte bara i befolkning & storlek, men även i betydelse. Prag blev en av de viktigaste handelsstäderna i hela Europa.

Åren gick och under 1400-talet växte Prag mycket mer, tack vare Kung Charles IV’s. Han byggde och grundande många monument, områden, broar, kyrkor som till exempel Karlsbron och Nové Město (Nya staden). idag fortfarande står kvar. Hans motto var att Prag skulle bli den absolut vackraste staden i Europa och skulle leda när det kom till kultur och handel.

Wenceslas IV tog över makten när sin pappa, Kung Charles IV dog. Under denna period så ändrades mycket. Jan Hus gjorde uppror mot kristendomen. Folk anklagade honom för kättare och blev avrättad kort därefter, men hans idéer levde vidare och folket gjorde uppror med Jan Želivský, som ledare. Kort därefter dör Wenceslas. Sigismund, hans styvbror blev tronarvinge. Men Hussiterna, Jan Hus följeslagare, och Prags folk motsätter sig maktskiftet. Sigismund lämnade Prag och återvände med hela 30 000 korsfarare för att återta sin krona men hans arme blev besegrad av Jan Žižka och hans bondearmé. Men när Jan Žižka dog delades Hussiterna upp i två delar, var av halva delen slöt upp med katolikerna, och kunde då med lätthet bli besegrade. Slutligen får Sigismund sin tron.